insolation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

insolation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm insolation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của insolation.

Từ điển Anh Việt

 • insolation

  /,insou'leiʃn/

  * danh từ

  sự phơi nắng

  (y học) sự chữa bằng ánh nắng, sự tắm nắng

  sự say nắng

Từ điển Anh Anh - Wordnet