sunstroke nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sunstroke nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sunstroke giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sunstroke.

Từ điển Anh Việt

  • sunstroke

    /'sʌnstrouk/

    * danh từ

    sự say nắng

Từ điển Anh Anh - Wordnet