siren song nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

siren song nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm siren song giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của siren song.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • siren song

    Similar:

    siren call: the enticing appeal of something alluring but potentially dangerous

    he succumbed to the siren call of the wilderness

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).