sir james paget nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sir james paget nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sir james paget giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sir james paget.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sir james paget

    Similar:

    paget: English pathologist who discovered the cause of trichinosis (1814-1899)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).