sediment trap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sediment trap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sediment trap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sediment trap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sediment trap

  * kinh tế

  thùng lắng

  * kỹ thuật

  bể lắng

  máy đo tỷ lệ lắng cặn

  cơ khí & công trình:

  bể lắng phù sa