sediment discharge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sediment discharge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sediment discharge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sediment discharge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sediment discharge

  * kỹ thuật

  lưu lượng lắng đọng

  lưu lượng phù sa

  xây dựng:

  sự bóc trầm tích

  sự xả chất lắng