sediment basin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sediment basin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sediment basin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sediment basin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sediment basin

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bể trầm tích (địa chất)

    bồn trầm tích