sedimentologic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sedimentologic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sedimentologic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sedimentologic.

Từ điển Anh Việt

  • sedimentologic

    * tính từ

    thuộc sedimentology