sedimentary strata nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sedimentary strata nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sedimentary strata giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sedimentary strata.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sedimentary strata

    * kỹ thuật

    tầng trầm tích