sedimentary soil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sedimentary soil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sedimentary soil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sedimentary soil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sedimentary soil

    * kỹ thuật

    đất trầm tích