sediment exclusion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sediment exclusion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sediment exclusion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sediment exclusion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sediment exclusion

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự chặn phù sa