sedimentation tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sedimentation tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sedimentation tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sedimentation tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sedimentation tank

  * kinh tế

  thùng làm trong

  thùng lắng

  * kỹ thuật

  bể lắng

  bể lắng đọng

  bể lắng gạn

  bồn lắng

  thiết bị lắng

  thùng lắng

  hóa học & vật liệu:

  thùng kết tủa