sedimentation pond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sedimentation pond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sedimentation pond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sedimentation pond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sedimentation pond

  * kỹ thuật

  bể lắng bùn

  xây dựng:

  bể lắng trong (nước)

  hồ lắng trong