sedimentation zone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sedimentation zone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sedimentation zone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sedimentation zone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sedimentation zone

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vùng lắng