sedimentation test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sedimentation test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sedimentation test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sedimentation test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sedimentation test

  * kinh tế

  phương pháp lắng

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  phép thử sa lắng

  xây dựng:

  sự thử kết tủa

  sự thử lắng

  thí nghiệm lắng đọng