sedimentation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sedimentation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sedimentation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sedimentation.

Từ điển Anh Việt

 • sedimentation

  /,sedimen'teiʃn/

  * danh từ

  sự đóng cặn

  (địa lý,địa chất) sự trầm tích

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sedimentation

  * kinh tế

  sự kết tủa

  sự lắng

  * kỹ thuật

  chất kết tủa

  chất lắng

  sự bồi đất

  sự kết tủa

  sự lắng

  sự lắng cặn

  sự lắng dọng

  sự lắng đọng

  hóa học & vật liệu:

  sa lắng

  xây dựng:

  sự lắng kết tủa

  sự lấp đầy bùn

  sự trầm tích

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sedimentation

  Similar:

  deposit: the phenomenon of sediment or gravel accumulating

  Synonyms: alluviation