sediment groyne nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sediment groyne nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sediment groyne giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sediment groyne.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sediment groyne

    * kỹ thuật

    mỏ hàn gây bồi