sediment excluder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sediment excluder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sediment excluder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sediment excluder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sediment excluder

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    công trình chặn bùn cát