sediment horizon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sediment horizon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sediment horizon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sediment horizon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sediment horizon

    * kỹ thuật

    tầng trầm tích