sediment testa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sediment testa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sediment testa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sediment testa.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sediment testa

    * kinh tế

    thiết bị xác định độ nhiễm bẩn