sediment escape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sediment escape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sediment escape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sediment escape.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sediment escape

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    công trình xả cát