sediment grade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sediment grade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sediment grade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sediment grade.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sediment grade

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    độ hạt phù sa