sediment space nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sediment space nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sediment space giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sediment space.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sediment space

    * kỹ thuật

    ô tô:

    khoảng lắng cặn

    phần lắng cặn (phần dưới của bình acquy)