seasonal variation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasonal variation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasonal variation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasonal variation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • seasonal variation

  * kinh tế

  sự biến động thời vụ

  * kỹ thuật

  y học:

  biến dị theo mùa

  xây dựng:

  biến đổi thời vụ

  vật lý:

  dao động theo mùa

  điện tử & viễn thông:

  sự biến đổi theo mùa

  cơ khí & công trình:

  sự biến động theo mùa

  hóa học & vật liệu:

  sự biến thiên theo mùa