seasonal balancing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasonal balancing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasonal balancing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasonal balancing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seasonal balancing

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự cân bằng theo mùa