seasonal unemployment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasonal unemployment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasonal unemployment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasonal unemployment.

Từ điển Anh Việt

  • Seasonal unemployment

    (Econ) Thất nghiệp thời vụ.

    + Thất nghiệp do nguyên nhân từ hình thái công việc theo thời vụ của một số nghành.