seasonal tariff nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasonal tariff nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasonal tariff giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasonal tariff.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • seasonal tariff

  * kinh tế

  mức phí từng mùa

  mức thuế, thuế suất theo mùa

  * kỹ thuật

  điện:

  biểu giá (điện) theo mùa

  điện lạnh:

  biểu giá theo mùa