seasonal decrease nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasonal decrease nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasonal decrease giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasonal decrease.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seasonal decrease

    * kinh tế

    sụt giảm theo mùa