seasonal fluctuations nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasonal fluctuations nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasonal fluctuations giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasonal fluctuations.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • seasonal fluctuations

  * kinh tế

  sự biến động (giá cả) theo thời vụ, theo mùa, từng mùa

  * kỹ thuật

  vật lý:

  dao động theo mùa