pure tone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pure tone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pure tone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pure tone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pure tone

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  âm thuần

  âm trong

  xây dựng:

  màu nguyên

  màu sống

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pure tone

  Similar:

  tone: a steady sound without overtones

  they tested his hearing with pure tones of different frequencies