pure water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pure water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pure water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pure water.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pure water

    * kỹ thuật

    nước sạch

    nước tinh khiết

    nước trong sạch