pure shear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pure shear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pure shear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pure shear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pure shear

  * kỹ thuật

  cắt thuần túy

  lực cắt thuần túy

  sự trượt thuần túy

  toán & tin:

  sự cắt thuần túy

  trượt thuần túy

  xây dựng:

  sự trượt đơn giản