pure interest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pure interest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pure interest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pure interest.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pure interest

    * kinh tế

    acbít lãi suất

    kinh doanh chênh lệch lãi suất