purely nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

purely nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm purely giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của purely.

Từ điển Anh Việt

 • purely

  /'pjuəli/

  * phó từ

  hoàn toàn, chỉ là

  trong, trong sạch; trong trắng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • purely

  Similar:

  strictly: restricted to something

  we talked strictly business