pure asphalt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pure asphalt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pure asphalt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pure asphalt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pure asphalt

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    atphan tinh khiết