puree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

puree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm puree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của puree.

Từ điển Anh Việt

 • puree

  * ngoại động từ

  xem purée

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • puree

  food prepared by cooking and straining or processed in a blender

  rub through a strainer or process in an electric blender

  puree the vegetables for the baby

  Synonyms: strain