public violence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

public violence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm public violence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của public violence.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • public violence

    Similar:

    riot: a public act of violence by an unruly mob

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).