riot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

riot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm riot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của riot.

Từ điển Anh Việt

 • riot

  /'raiət/

  * danh từ

  sự náo động, sự náo loạn, sự tụ tập phá rối (trật tự công cộng...)

  cuộc nổi loạn, cuộc dấy loạn

  sự phóng đãng, sự trác táng, sự ăn chơi hoang toàng

  cuộc chè chén ầm ĩ, cuộc trác táng ầm ĩ, sự quấy phá ầm ĩ (của những người chè chén...)

  sự bừa bãi, sự lộn xộn, sự lung tung

  a riot of colours: một mớ màu sắc lộn xộn

  a riot of sound: âm thanh lộn xộn

  a riot of wild trees: một đám cây dại mọc bừa bãi

  (săn bắn) sự đánh hơi lung tung, sự theo vết lung tung (chó)

  Riot Act

  đạo luật ngăn ngừa sự tụ tập phá rối trật tự

  to read the Riot Act

  cảnh cáo không cho tụ tập phá rối trật tự, cảnh cáo bắt phải giải tán

  (đùa cợt) mắng mỏ bắt im đi không được quấy nghịch ầm ĩ (bố mẹ bắt con cái)

  to run riot

  tha hồ hoành hành được buông thả bừa bãi

  diseases run riot: bệnh tật tha hồ hoành hành

  tongue runs riot: ăn nói lung tung bừa bãi

  grass runs riot in the garden: cỏ mọc bừa bãi trong vườn

  * nội động từ

  gây hỗn loạn, làm náo loạn

  nổi loạn, dấy loạn

  sống phóng đãng, sống hoang toàng, ăn chơi trác táng

  chè chén ầm ĩ, quấy phá ầm ĩ

  * ngoại động từ

  (+ away) phung phí (thì giờ, tiền bạc...) vào những cuộc ăn chơi trác táng

  to riot away: phung phí thì giờ vào những cuộc ăn chơi trác táng

  (+ out) ăn chơi trác táng làm mòn mỏi hư hỏng (cuộc đời)

  to riot out one's life: ăn chơi trác táng làm mòn mỏi hư hỏng cuộc đời

Từ điển Anh Anh - Wordnet