debauch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

debauch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm debauch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của debauch.

Từ điển Anh Việt

 • debauch

  /di'bɔ:tʃ/

  * danh từ

  sự trác tráng, sự truỵ lạc; sự sa ngã, sự sa đoạ, sự đồi truỵ

  * ngoại động từ

  làm truỵ lạc; làm sa ngã, làm sa đoạ, rủ rê chơi bời trác táng

  cám dỗ (đàn bà)

  làm hư, làm bại hoại, làm đồi bại

Từ điển Anh Anh - Wordnet