pitch speed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitch speed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitch speed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitch speed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pitch speed

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    vận tốc chiều trục (của vít)