pitch angle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitch angle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitch angle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitch angle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pitch angle

  * kỹ thuật

  góc chao dọc

  giao thông & vận tải:

  góc chúc ngóc (trực thăng)

  góc tròng trành