pitch-cap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitch-cap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitch-cap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitch-cap.

Từ điển Anh Việt

  • pitch-cap

    /'pitʃkæp/

    * danh từ

    mũ lót hắn ín (dụng cụ để tra tấn)