pitch line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitch line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitch line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitch line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pitch line

  * kỹ thuật

  vòng chia

  vòng lăn

  vòng tròn chia

  vòng tròn lăn

  vòng tròn sinh

  cơ khí & công trình:

  đường chia

  xây dựng:

  tuyến dốc