pitch ball nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitch ball nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitch ball giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitch ball.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pitch ball

    * kỹ thuật

    điện:

    bi bằng mốt ruột dây