pitch axis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitch axis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitch axis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitch axis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pitch axis

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  trục bên

  giao thông & vận tải:

  trục ngang của máy bay