pitchiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitchiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitchiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitchiness.

Từ điển Anh Việt

  • pitchiness

    xem pitchy