pitch jet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitch jet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitch jet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitch jet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pitch jet

    * kỹ thuật

    vòi phun ngang (tàu vũ trụ)