pitch-black nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitch-black nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitch-black giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitch-black.

Từ điển Anh Việt

 • pitch-black

  /'pitʃ'blæk/ (pitch-dark) /'pitʃ'dɑ:k/

  dark) /'pitʃ'dɑ:k/

  * tính từ

  tối đen như mực

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pitch-black

  Similar:

  black: extremely dark

  a black moonless night

  through the pitch-black woods

  it was pitch-dark in the cellar

  Synonyms: pitch-dark