pitch chain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitch chain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitch chain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitch chain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pitch chain

  * kỹ thuật

  xích chốt mắt dẹt

  xích định cỡ

  xích tấm ốp

  hóa học & vật liệu:

  xích có bước răng

  xây dựng:

  xích có mắt định cữ