pitch of weld nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitch of weld nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitch of weld giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitch of weld.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pitch of weld

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bước đường hàn

    khoảng cách giữa các mối hàn (hàn đứt đoạn)